BABOK; Business Analyse level CCBA/CBAP

Met de cursus BABOK is het mogelijk om jouw Business Analyse ervaring en kennis om te zetten in een internationaal erkend certificaat. Er zijn meerdere levels, die onafhankelijk zijn te behalen.

ECBA (entry) is voor de nieuwkomer op Business analyse gebied en de toetsing is sec een meerkeuze examen, er is een ECBA+ variant.

CCBA (competent) is het tweede level en is voor de business analist met 3 tot 7 jaar ervaring (3750 werkuur). Toetsing is een meerkeuze examen, een assessment van je eerdere werk als Business Analist.

CBAP (professional) is het derde level en is voor de business analist met 5 tot 10 jaar ervaring (7000 werkuren). Toetsing is een meerkeuze examen, een assessment van je eerdere werk als Business Analist.

NB: het CBAP certificaat geeft vrijstelling voor 2 modulen uit het British Computer Society (BCS) Diploma (het International Diploma of Business Analysis), een traject dat uit 4 modulen bestaat.

Aanpak:
Aangezien de BABOK guide tracht het gehele Business analyse veld af te dekken, kun je daar met gemak 10 volle dagen mee bezig zijn (er zijn ruim 50 technieken/methoden, 8 hoofdstukken over procesmatige aanpak van Business analyse volgens BABOK en BACCM, verder een hoofdstuk over competenties van de Business Analist en tenslotte Business analyse vanuit andere perspectieven, zoals Agile/scrum).

In 3 lesdagen zal een relevante set technieken worden behandeld. De focus ligt op algemene BA-kennis en voorbereiding op het CCBA of CBAP examen. We kijken naar onderwerpen waar deelnemers nog minder mee bekend zijn, maar wel tijdens een examen assessment worden beoordeeld.

Onze aanpak is:
In de eerste 2 dagen ligt de focus op de 11 BABOK processen/hoofdstukken en daarbinnen gelijk de relevante technieken behandelen in brede zin. We oefenen met ECBA examenvragen als verkenning.
Als huiswerk krijg je daarnaast opdrachten mee om bepaalde technieken te oefenen m.b.t. de behandelde lesstof. Dit zijn technieken waarvan deelnemers hebben aangeven dat ze die technieken/methoden NIET of MINDER beheersen.

Dag 3 gaat in op het toepassen van technieken en benodigde competenties bij de diverse perspectieven zoals Business Intelligence, agile, business architectuur, Business Process Management, etc.). We maken praktijkcases om technieken te oefenen en verder is er deze dag aandacht voor de voorbereiding op de examens CCBA en CBAP.

Deze aanpak hanteren wij omdat het examen niet het enige doel is, maar ook de assessment van de individuele “werkstukken”. Deze documenten zijn een “proof of work experiences” waarmee je laat zien aan de IIBA examencommissie dat je genoeg technieken beheerst. 

Investering: zie prijsinformatie. Let op, bijkomend materiaalkosten en eventueel examenkosten. Als u kiest voor de optie startgarantie gaat uw cursus altijd door. Wilt u meer training, koop dan een extra dag bij.

Doelgroep: business analisten, informatieanalisten, … met werkervaring binnen het Business Analysis werkveld.

Niveau & voorkennis:
 hbo-denkniveau wordt verwacht, het is een HBO/post-HBO niveau cursus.

Uitvoering: CCBA en CBAP: 3 dagen, gecombineerd. 

Examen: 
dezelfde lesstof wordt bevraagd bij ECBA, CCBA en CBAP. Voor CCBA/CBAP is het aantal vragen gelijk, CBAP duurt een half uurtje langer.
De verdeling van de vragen over onderwerpen zijn anders gegroepeerd. CBAP kent wat meer diepte vragen (meer aandacht op leerdoelen: analyse, synthese en evaluatie).

Examen aanvragen:
 dat kan helaas een deelnemer alleen zelf! Je wordt eerst lid van de IIBA community (125 euro, jaarlijks) en via je eigen account kan je het betreffende examen aanvragen.

De deelnemer zal zelf het examen regelen en betalen. Mocht je opleidingsbudget van je werkgever willen reserveren hiervoor, neem dan contact op met CAI om te bekijken hoe dit bij de inschrijving op te kunnen nemen.

Literatuur: BABOK V3.0 Guide en andere studiematerialen.

Inhoud: