BCS Agile Business Analysis

De advanced module kan worden gevolgd na de basisopleiding voor Business analist bij BCS of gewoon losstaand.

Business analyse in een agile omgeving betekent meer gebruikersparticipatie, kleine stapjes nemen, elkaar vertrouwen en per stap waarde opleveren aan de klant. We kijken naar de rollen binnen agile/scrum en hoe business analyse te verdelen en waar verantwoording ligt. Ook komen technieken aan de orde die je in een agile omgeving kan gebruiken om analyse uit te voeren en bevindingen te specificeren.

De deelnemer krijgt kennis over gangbare business analysetechnieken en methoden. Eveneens kennis over business process management & business process modellering technieken: je leert hoe requirements te verkrijgen bij de gebruikers en andere stakeholders, processen te modelleren, informatie te analyseren, weten hoe processen of informatiesystemen bijdragen aan realisatie van (strategische) doelen.

Literatuur:

Inhoud:

Doelgroep:
beginnende informatieanalisten, business analisten, medewerkers uit de projectorganisatie, managers, project-stakeholders en eenieder die ge´nteresseerd is in de toepassing van business analyse binnen projectmanagement en systeemontwikkeling. 

Niveau & voorkennis:
De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau. Er is geen ander examencertificaat uit BCS-aanbod nodig.

Planning en start: 
Wij starten altijd, ook met kleine groepen. Met een startgarantie kan je ook direct starten.

Kosten: zie kostenspecificatie. Let op de extra kosten voor materialen en examen. 

Examen: 
De deelnemer kan het BCS Business professional Agile Business Analysis Certificate behalen als 65% van de vragen goed is beantwoord. Er zijn 2 onderdelen: section A (meerkeuze) en section B (open vragen), minimaal 50% score op beide onderdelen is nodig om te slagen. Examen kan bij meerdere examenorganisaties worden afgelegd; Pearson View/ ISQi / EXIN.