BCS Business Analysis

De module is een introductie op het gebied van Business analist zoals gedefinieerd door The British Computer Society (BSC).

De deelnemer krijgt kennis over gangbare business analysetechnieken en methoden. Eveneens kennis over business process management & business process modellering technieken: je leert hoe requirements te verkrijgen bij de gebruikers en andere stakeholders, processen te modelleren, informatie te analyseren, weten hoe processen of informatiesystemen bijdragen aan realisatie van (strategische) doelen.

Literatuur:

Inhoud:

Doelgroep:
beginnende informatieanalisten, business analisten, medewerkers uit de projectorganisatie, managers, project-stakeholders en eenieder die ge´nteresseerd is in de toepassing van business analyse binnen projectmanagement en systeemontwikkeling. 

Niveau & voorkennis:
De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau. Er is geen ander examencertificaat uit BCS-aanbod nodig.

Planning en start: 
Wij starten altijd, ook met kleine groepen. Met een startgarantie kan je ook direct starten.

Kosten: zie kostenspecificatie. Let op de extra kosten voor materialen en examen. 

Examen: 
De deelnemer kan het BCS Business Analysis Certificate behalen als 65% van de vragen goed is beantwoord.  Examen kan bij EXIN worden afgelegd, online.