BIMP, Business Information Management Professional


Literatuur
Functioneel beheer, kijk op bedrijfsprocessen,…. (Ruigrok). – BiSL®: framework v. functioneel beheer & informatiemanagement, – Probleemanalyse (Delemarre), – Reader (ICT domeinen laten samenwerken), IDEF0, ERD, – studiemateriaal en gebruik leerplein, CD met artikelen en CAI voorbeeldexamens

Inhoud
De student krijgt inzicht in taken en verantwoordelijkheden van functioneel beheer, kan de relatie aangeven tussen uitvoerende en besturende processen in het BISL model, kan gebruikers ondersteunen bij het gebruik van het informatiesysteem, kan problemen analyseren en het feitelijke probleem signaleren, kan actief gegevensbeheer uitvoeren, kan ondersteuning van ICT leveranciers managen, kan processen modelleren conform IDEF0 en context bepalen, kan een vertaling maken van behoeften in de business naar wijzigingsvoorstellen voor de ICT, kan gevolgen van voorgenomen wijzigingen inzichtelijk maken en deze wijzigingen met elkaar in verband brengen en prioriteren, kan handmatige procedures die aansluiten op geautomatiseerde informatievoorziening uitwerken, kan producten en diensten van ICT leveranciers testen en toetsen, en kan een transitie van een verandering voorbereiden.De module BIMP in vogelvlucht: – basiskennis ERD, – basiskennis IDEF0, – wijzigingenbeheer, – functionaliteitenbeheer, – gebruiksbeheer, business information management.

Uitvoering 
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren zelfstandig en klassikaal. N.b. pas als u een voldoende beoordeling heeft voor de praktijkopdrachten, kunt u aan het EXIN examen SIAA deelnemen.

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid zoekt betreffende betreffende Business Information Management. Zoals functioneel beheerders, technisch beheerders, projectmedewerkers, consultants, et cetera. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing BIMP. Na deze opleiding kan de deelnemer zelfstandig functioneel beheer uitvoeren.

Voorkennis & Niveau
Kennis over BiSL foundation wordt sterk aanbevolen omdat BIMP voortborduurt op modellen volgens BiSL. Instroomniveau HBO. Het BIMP certificaat wordt alleen verstrekt als het BISL foundation certificaat is behaald door de deelnemer.

Kenmerken
– 8 sessies±1, doorloop 6± 2 weken (dagcursus) tot 9± 2 weken (avondcursus).

– Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
– Examens, dagelijks in onderling overleg.
– Huiswerkbelasting ongeveer 2 a 4 uur per sessie.
– Studiebelasting 168 SBU, zijnde 6 studiepunten (European credits).