Bedrijfsgericht datamodelleren voor transactieverwerking en introductie Data warehousing

Deze cursus gaat over analyse van de bedrijfsomgeving om de juiste business objecten te identificeren en regels die gelden vanuit data governance zodat we een juiste gegevensmodel kunnen maken van de OLTP-database die de business processen kan ondersteunen en gewenste rapportage mogelijk maakt.
Daarnaast wordt een introductie gegeven over OLAP gerichte database modellen c.q. data warehouses.

Wat gaan we behandelen in de cursus:

Leerdoelen:

Voorkennis:
kennis van relationele database model en SQL wordt verwacht.
Heb je deze kennis niet, er is een extra pre-course dag waarbij deze elementaire kennis wordt aangereikt.

Inhoud: 

     Algemene datamanagement 

Doelgroep: Beginnende of gevorderde Business analisten, requirements engineers, data model ontwerpers, informatieanalisten en database designers. Daarnaast is deze cursus interessant voor applicatieontwerpers/ontwikkelaars voor meer inzicht in datamodellering en de wijze waarop dit kan worden ingezet bij requirements engineering of procesanalyse.

Examen:

Het examen heeft 30 meerkeuze examenvragen, open boek. Advanced duurt maximaal 105 minuten. Bij 17 of meer vragen goed ontvangt de deelnemer van The Business & IT  Exams Association het certificaat Certified Database Manager Advanced. Mocht een examen door omstandigheden niet gehaald worden is er een gratis herexamen.