Onze docenten

drs. ing. Martin A. Bruijn RI. Geboren in 1957 te scheveningen. Na 2 jaar sterrenkunde zich gespecialiseerd op het terrein van bestuurlijke informatiekunde en toegepaste informatica. Studeerde aan de Haagse Hogeschool en Rijks Universiteit Leiden. In 1991 lid geworden van de Vereniging van Register Informatici (VRI) en lid van het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI).
Vanaf 1984 in de automatisering werkzaam en via het gedegen traject van programmeur, ontwerper, projectleider, informatieanalist, organisatieadviseur en informatiemanager kennis opgedaan uit de praktijk bij organisaties als Ned. Bibliotheek Dienst, CVI. en EDS. Was naast zijn dagtaak ook 6 jaar lang als avonddocent AMBI werkzaam bij het C.V.A. te Amsterdam.
Bij het CAI werkzaam als opleidingsco÷rdinator, acquisiteur en reservedocent voor de basis AMBI, HP-lijn en HSB-lijn specialisatie.
drs. Joost Hooijberg CIRM. Geboren in 1957 op Texel. Studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Behaalde daarna het AMBI-diploma en het APICS-"MBA" Certified in Integrated Resource Management (CIRM). Maakte na enige tijd docentschap Nederlands de overstap naar het bedrijfsleven. Werkt sinds 1987 bij CSM Suiker bv. Zijn huidige functie is Co÷rdinator Informatiesysteemontwikkeling en –beheer. Verzorgt voor het C.A.I. (Den Haag, Utrecht, Roterdam en A'dam) cursussen in de HSB-lijn.  
dr. Robert M. Verburg is an Associate Professor in Human Resource Management at Delft University of Technology. dr. Verburg is director of education for the Management of Technology (MOT) Master program. He lectures courses on leadership, management, knowledge processes and innovation in both Bachelor and Master programs.
His current research interests include the strategic management of human resources, knowledge management, and leading for innovation and technology. Verburg received a grant from the Dutch Research Council on Leadership in Virtual Teams. He is the author of several national and international books and he has published articles in management journals, such as the Journal of Management (JOM), the International Journal of Human Resource Management (IJHRM), Knowledge and Process Management (KPM), New Technology, Work and Employment (NTWE), Leadership Quarterly (LQ), European Management Journal (EMJ), and the International Journal of Project Management (IJPM). He serves as an ad hoc reviewer for a number of international journals. teaching behavioural sdecisionm Making, Organisin and Managing Peope courses of the
“ICT and Business” MSc program of University Leiden.
 
drs. Bas Kruiswijk, doceert ICT-strategie en -architectuur en is werkzaam bji Twijnstra & Fudde. Voor mij is het de belangrijkste uitdaging om ICT-vraagstukken begrijpelijk te maken voor beleidsmakers, beslissers, inkopers en gebruikers. Vaak worden ICT-vraagstukken zo complex gevonden dat ze graag aan de deskundigen worden overgelaten. Mijn belangrijkste aandachtsgebied, ICT-architectuur, helpt opdrachtgevers juist om ICT-inzichtelijk te maken. Vaak met goede platen en heldere uitgangspunten kunnen beslissers en beleidsmakers hun ICT-afwegingen maken zonder het nodeloos ingewikkeld te maken.
Ook bij grote ICT-aanbestedingen of implementaties is het belangrijk dat men weet wat er aan een leverancier wordt gevraagd en waarover wordt besloten.
Een ander belangrijk aandachtspunt voor mij is het op een innovatieve manier aanbesteden en uitvoeren van grote ICT-projecten. De dialoog tussen opdrachtgever en ICT-leverancier staat daarbij centraal. Geen aanpak die is gebaseerd op controle, maar een aanpak gebaseerd op vertrouwen en samenwerking is de manier om ingewikkelde ICT-projecten tot een goed einde te brengen.
Ten slotte geloof ik erin dat de steeds bredere toepassing van open standaarden en de beschikbaarheid van open source software veel betekent voor het gezonder maken van de klant-leverancier verhoudingen in de markt.
 

dr. Hans Le Fever (1948) Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het managen van Informatie Technologie in organisaties, met nadruk op het toepassen van IT voor het verbeteren van business processen. Dit omvat o.a. behoefte bepaling, haalbaarheid / business case studies en IT Governance & aansturing.
Hij heeft diverse posities bekleed binnen Royal Dutch Shell op de hoofdkantoren en als IT Manager in overzeese werkmaatschappijen. Daar heeft hij zijn oorspronkelijke technische achtergrond verbreed met een reeks van business en organisatiekundige vaardigheden.
Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan met alle strategische en tactische aspecten van het CIO vak, zoals technologische vernieuwing, performance management, vraag/aanbod sturing en veranderingsmanagement. Deze praktijkervaring doceert hij momenteel in het “ICT and Business” MSc programma van de Universiteit Leiden.

 
drs. Henry Wilson. Hij heeft zijn informatica-opleiding tot programmeur/systeemontwerper gevolgd bij Assyst-Raet in 1988. Eigenlijk direct na zijn opleiding vanaf 1989 werkzaam als docent Informatiekunde aan de Hogeschool van Utrecht. Onderwijsthema’s waren applicatie-trainingen, programmeren en systeemanalyse en –ontwerp volgens SDM. Volgde zelf naast talloze cursussen (‘van C++ en WFM tot BPR en FPA’) ook de opleiding Bestuurlijke Informatiekunde.
Sinds zomer 1998 werkzaam bij een detacheringsbedrijf (‘weer terug in de praktijk’) als functioneel ontwerper, en projectco÷rdinator. Hij kan het lesgeven niet laten en geeft, naast zijn zijn fulltime-baan, daarom nog les in de AMBI module HSB1 en aan nieuwe collega’s die geen reguliere automatiseringsachtergrond hebben. Werkt momenteel als Scrummaster bij Achmea IT.
 
Mark Westbroek, UML expert en endorser van Enterprise Architect (daar weet hij alles van). Geeft cursussen over Busines process management, BPMN, IREB (requirement engineering) SysML en UML bij CAI