Onze docenten

drs. ing. Martin A. Bruijn RI. Geboren in 1957 te scheveningen. Na 2 jaar sterrenkunde zich gespecialiseerd op het terrein van bestuurlijke informatiekunde en toegepaste informatica. Studeerde aan de Haagse Hogeschool en Rijks Universiteit Leiden. In 1991 lid geworden van de Vereniging van Register Informatici (VRI) en lid van het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI).
Vanaf 1984 in de automatisering werkzaam en via het gedegen traject van programmeur, ontwerper, projectleider, informatieanalist, organisatieadviseur en informatiemanager kennis opgedaan uit de praktijk bij organisaties als Ned. Bibliotheek Dienst, CVI. en EDS. Was naast zijn dagtaak ook 6 jaar lang als avonddocent AMBI werkzaam bij het C.V.A. te Amsterdam.
Bij het CAI werkzaam als opleidingscoŲrdinator, acquisiteur en reservedocent voor de basis AMBI, HP-lijn en HSB-lijn specialisatie.
prof. dr. Jacques Boersma studeerde kwantitatieve bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na zijn studie werkte hij onder meer bij de AMRO bank in Amsterdam, bij Ernst & Young organisatie-adviseurs te Utrecht, BDO CampsObers in Groningen. Hij was een van de oprichters van de Bedrijfskundige Informatica in Nederland. In 1977 stapte Boersma over naar de universiteit en werkte mee aan de oprichting van de faculteit Bedrijfskunde aan de RuG. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift “Beslissingsondersteunende systemen: een praktijkgerichte ontwikkelingsmethode”. Sinds 1995 is Boersma bijzonder hoogleraar Kennismanagement aan de Groningse universiteit.
Boersma is de geestelijk vader van het succesvolle Talentproject, waarbij talentvolle studenten volgens het aloude meester-gezel principe begeleid worden door vooraanstaande experts. Hij heeft methoden voor "knowledge auditing" en "knowledge mapping" ontwikkeld.
 
prof. dr. ir. Jan Hoogervorst: Studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft, en promoveerde in de Arbeid- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte bij KLM in diversie managementfuncties, en was verantwoordelijk voor Aircraft Systems Engineering, Aircraft Component Maintenance, Aircraft Maintenance, Flight Crew Training, en Corporate Information Technology Strategy Development and Implementation.
Thans werkt hij als organisatieadviseur en managementconsultant bij Sogeti. Organisatorische besturing en het samenhangend en geÔntegreerd ontwerpen van organisaties zijn kernaandachtsgebieden, zoals gepropageerd in artikelen en het recent bij Springer verschenen boek “Enterprise Governance and Enterprise Engineering”.Over deze thema’s geeft hij les in Master-opleidingen van enige universiteiten.
Hij is lid van de Executive Board van de CIAO Researchgroep op het gebied van Enterprise Engineering, en was gedurende een aantal jaren voorzitter van de Programmacommissie van het Landelijk Architectuur Congres.
 
drs. Joost Hooijberg CIRM. Geboren in 1957 op Texel. Studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Behaalde daarna het AMBI-diploma en het APICS-"MBA" Certified in Integrated Resource Management (CIRM). Maakte na enige tijd docentschap Nederlands de overstap naar het bedrijfsleven. Werkt sinds 1987 bij CSM Suiker bv. Zijn huidige functie is CoŲrdinator Informatiesysteemontwikkeling en –beheer. Verzorgt voor het C.A.I. (Den Haag, Utrecht, Roterdam en A'dam) cursussen in de HSB-lijn.  
Daniel Erasmus MBI MBA. Geboren inZuid Afrika, woont in Amsterdam. Vliegt de hele wereld rond om bij directies en management van organisaties als Shell, Nokia, Rabobank, the city Rotterdam , the Rijksgebouwendienst, Schlumberger, Sanoma, Telenor, Vodafone het Scenario Denken en langhe termijn denken te practiseren. Is directeur van DTN, een consulting bureau gespecialiseerd in Scenario Denken en transformatie van processen. Is een pionier op het gebied van Scenario Denken en de informatiesamenleving. Naast het geven van consulten is Daniel betrokken als docent bij de Ashridge Business School en The Rotterdam School of Management. Heeft als docent scenario thinking onderwijs gegeven aan meer dan 1000 executives en post graduate MBA students bij bedrijven van en business schools van Helsinki tot Seoul.
dr. Robert M. Verburg is an Associate Professor in Human Resource Management at Delft University of Technology. dr. Verburg is director of education for the Management of Technology (MOT) Master program. He lectures courses on leadership, management, knowledge processes and innovation in both Bachelor and Master programs.
His current research interests include the strategic management of human resources, knowledge management, and leading for innovation and technology. Verburg received a grant from the Dutch Research Council on Leadership in Virtual Teams. He is the author of several national and international books and he has published articles in management journals, such as the Journal of Management (JOM), the International Journal of Human Resource Management (IJHRM), Knowledge and Process Management (KPM), New Technology, Work and Employment (NTWE), Leadership Quarterly (LQ), European Management Journal (EMJ), and the International Journal of Project Management (IJPM). He serves as an ad hoc reviewer for a number of international journals. teaching behavioural sdecisionm Making, Organisin and Managing Peope courses of the
“ICT and Business” MSc program of University Leiden.
 
dr. Bartjan Pennink studeerde van 1977 tot 1984 sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2004 promoveerde hij aan dezelfde universiteit bij Jo van Engelen  en Ton de Leeuwop het proefschrift "Samen managen met beelden: het ontwikkelen van een model". Tijdens zijn promotieonderzoek deed hij onderzoek en gaf hij onderwijs in Burkina Faso.
Sinds 1984 is Pennink wetenschappelijk medewerker aan de 
Universiteit van Groningen, de eerste vier jaar als onderzoeker bij de faculteit voor sociale wetenschap, dan vanaf 1988 bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde als universitair docent bij de vakgroep systeemleer, en sinds 2008 bij de vakgroep International Business and Management. In deze functies heeft hij contractonderzoek begeleid in China in 1994, Vietnam in 2002, Mexico in 2004, en BraziliŽ in 2007. Verder is hij betrokken bij het onderwijs in de kwalitatieve methodologie voor de Netherlands Organisation for Research in Business Economics & Management (NOBEM). Verzorgt het vak Methodology & Research Approach.
 
prof. mr. Aernout Schmidt studeerde Nederlands Recht te Utrecht en werkt sinds 1985 bij de afdeling Recht en Informatica, wat later de eLAW faculteit werd en sedert 1988 als universitair hoofddocent. In 1987 publiceerde hij het proefschrift "Pallas ex machina" waarin onder meer aan de hand van dossiers wordt nagegaan waarom een kennissysteem beter dan statistische modellen kan worden gebruikt om het ministeriŽle beleid op het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling uit de jaren zeventig te beschrijven. Aernout Schmidt is voorzitter van het bestuur van de Stichting Recht en Informatica te Leiden, lid van de universitaire commissie ICT&Onderwijs en fellow van het E.M. Meijers Instituut. Zijn aandacht gaat uit naar interdisciplinaire vraagstukken van recht en informatica. Sinds september 2003 is Aernout Schmidt aangesteld als hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. In maart 2010 is die aanstelling bij zijn emeritaat omgezet in onbezoldigd hoogleraar, wel met dezelfde leerstoel en daarnaast is hij sindsdien of council bij Corvers Procurement Services B.V. Doceert het vak ICT & LAw samen met mw. mr. Franke van der Klaauw.  
Roelof van der Kamp.

Roelof van der Kamp is al sinds 1975 actief in het AMBI onderwijs, zowel als docent, cursusontwikkelaar, examencommissie voorzitter, vragen producent en auteur. Voor CAI als dag docent AMBI basis, HX1,2 en 3 en I-Tracks Foundation actief.

 
dr. Arno Knobbe is a senior researcher in the LIACS Data Mining group. The subject of his thesiswas Multi-Relational Data Mining. He is involved in the European Embryonal Tumor Pipeline', an EU-funded research project concerning the genetic causes of several cancers in small children. Along with the Jozef Stefan Institute and the German Cancer Research Fund, he is responsible for the data analysis part of the project, with a specific focus on the integration of knowledge from multiple sources. His current activities involve the 'Systems Bioinformatics' project at LIACS.
A recent system developed by Arno Knobbe is the Computer Vision system called Harmonii. The system uses stereo-images to build up a 3D representation of the filmed scene, and plan trajectories for mobile robots in an automotive setting. Machine Learning algorithms are used to classify different areas of the image, based on colour, texture, 3D orientation etc., in order to recognize features such as road-surface en traffic signs.
 
ing. Jip Kruis. Geboren in 1965. Volgde de HTS opleiding Economische bedrijfstechniek in Tilburg en Dordrecht. Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan en verschillende jobs in het MKB op het gebied van automatisering, kwaliteitszorg en bouwprojecten voor zichzelf begonnen. Naast lesopdrachten voor CAI in Den Haag en Utrecht betreffende de HSB-lijn (HSB3, HSBA) en de Hogeschool van Utrecht (Systeemimplementatie) op dit moment actief op het gebied van projectleiding (o.a. uitgeverij en scholen), coachen van een informatiemanager en schrijven van leerboekjes voor het voortgezet onderwijs.  
drs. Bas Kruiswijk, doceert ICT-strategie en -architectuur en is werkzaam bji Twijnstra & Fudde. Voor mij is het de belangrijkste uitdaging om ICT-vraagstukken begrijpelijk te maken voor beleidsmakers, beslissers, inkopers en gebruikers. Vaak worden ICT-vraagstukken zo complex gevonden dat ze graag aan de deskundigen worden overgelaten. Mijn belangrijkste aandachtsgebied, ICT-architectuur, helpt opdrachtgevers juist om ICT-inzichtelijk te maken. Vaak met goede platen en heldere uitgangspunten kunnen beslissers en beleidsmakers hun ICT-afwegingen maken zonder het nodeloos ingewikkeld te maken.
Ook bij grote ICT-aanbestedingen of implementaties is het belangrijk dat men weet wat er aan een leverancier wordt gevraagd en waarover wordt besloten.
Een ander belangrijk aandachtspunt voor mij is het op een innovatieve manier aanbesteden en uitvoeren van grote ICT-projecten. De dialoog tussen opdrachtgever en ICT-leverancier staat daarbij centraal. Geen aanpak die is gebaseerd op controle, maar een aanpak gebaseerd op vertrouwen en samenwerking is de manier om ingewikkelde ICT-projecten tot een goed einde te brengen.
Ten slotte geloof ik erin dat de steeds bredere toepassing van open standaarden en de beschikbaarheid van open source software veel betekent voor het gezonder maken van de klant-leverancier verhoudingen in de markt.
 
drs. ing. Han Ming Lam (1971), is overdag organisatie-adviseur en heeft onder andere als projectleider, coordinator, procesarchitect gewerkt bij ondermeer de Rabobank, KPN Telecom en Albert Heijn/Ahold. In de avonduren verzorgt hij de organisatie- en informatiekundige cursussen: HG.1, HSB.3 en HSB.A. Hierbij borduurt hij verder op zijn ervaring als wetenschappelijk onderzoeker/universitair docent Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam.  
prof. dr. Thomas Bšck is head of the Natural Computing Research Group at the Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). He received his PhD in Computer Science from Dortmund University, Germany, in 1994. He has been Associate Professor of Computer Science at Leiden University since 1996 and full Professor for Natural Computing since 2002.
Thomas Bšck has more than 150 publications on natural computing technologies, is the author of a book on evolutionary algorithms, entitled Evolutionary Algorithms in Theory and Practice, and co-editor of the Handbook of Evolutionary Computation. He is editorial board member and associate editor of a number of journals on evolutionary and natural computation (Journal of Natural Computing, Theoretical Computer Science C, Evolutionary Computation), co-editor of the Natural Computation Book Series, and has served as program chair for all major conferences in evolutionary computation. He received the best dissertation award from the Gesellschaft fŁr Informatik (GI) in 1995 and is an elected fellow of the International Society for Genetic and Evolutionary Computation for his contributions to the field.
 

dr. Hans Le Fever (1948) Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het managen van Informatie Technologie in organisaties, met nadruk op het toepassen van IT voor het verbeteren van business processen. Dit omvat o.a. behoefte bepaling, haalbaarheid / business case studies en IT Governance & aansturing.
Hij heeft diverse posities bekleed binnen Royal Dutch Shell op de hoofdkantoren en als IT Manager in overzeese werkmaatschappijen. Daar heeft hij zijn oorspronkelijke technische achtergrond verbreed met een reeks van business en organisatiekundige vaardigheden.
Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan met alle strategische en tactische aspecten van het CIO vak, zoals technologische vernieuwing, performance management, vraag/aanbod sturing en veranderingsmanagement. Deze praktijkervaring doceert hij momenteel in het “ICT and Business” MSc programma van de Universiteit Leiden.

 
drs. Henry Wilson. Hij heeft zijn informatica-opleiding tot programmeur/systeemontwerper gevolgd bij Assyst-Raet in 1988. Eigenlijk direct na zijn opleiding vanaf 1989 werkzaam als docent Informatiekunde aan de Hogeschool van Utrecht. Onderwijsthema’s waren applicatie-trainingen, programmeren en systeemanalyse en –ontwerp volgens SDM. Volgde zelf naast talloze cursussen (‘van C++ en WFM tot BPR en FPA’) ook de opleiding Bestuurlijke Informatiekunde.
Sinds zomer 1998 werkzaam bij een detacheringsbedrijf (‘weer terug in de praktijk’) als functioneel ontwerper, en projectcoŲrdinator. Hij kan het lesgeven niet laten en geeft, naast zijn zijn fulltime-baan, daarom nog les in de AMBI module HSB1 en aan nieuwe collega’s die geen reguliere automatiseringsachtergrond hebben. Werkt momenteel als Scrummaster bij Achmea IT.
 
drs. ing. Robbert J.W. van Eijk. Geboren eind 1969 in het Brabantse Rosmalen. Sinds de oprichting van Blaeu Business Intelligence BV in 1999 werkzaam voor onder andere Opel BelgiŽ (Geomarketing), Opel Nederland (Information Engeneering) en KPN Telecom Internetdiensten (Verisign digitale certificaten, IPSEC), waarbij het creatief gebruik van informatie centraal staat. Verzorgt bij het CAI de avondcursus Inleiding in ICT beheer (HX.1, HX.2, HX.3, HX.A) en PRINCE2 en ITIL foundation.  
Rob Kaesehagen MBA (1967). In mijn opleidingen HEAO-BI en later MBA wordt ICT als een strategisch bedrijfsmiddel (en daardoor te vergelijken met financiŽn, personeel en machines) gepositioneerd. Doel van ICT is het ondersteunen van het primaire proces van de organisatie. In de praktijk wordt ICT nog vaak als onbeheersbare kostenpost gezien. In mijn projecten en trainingen probeer ik dan ook vooral het belang en de toegevoegde waarde van ICT aan te tonen. Bij Accolade Interim, mijn werkgever, hebben we ons gespecialiseerd in het uitvoeren van pakketselecties en het ondersteunen van implementaties met als doel het maximaliseren van de toegevoegde waarde van ICT voor het primaire proces.  
Erik van Eeden MIM MBA, ITIL-Expert is een ICT all-rounder die zich met succes toegelegd heeft op Training en Consultancy. Vooral in de vakgebieden beheer, testen, systeemontwikkeling, projecten ¬ en management is Erik helemaal thuis. Erik geeft trainingen in ITIL (alle), BiSL, ASL, TMap Next en PRINCE2. De cursist staat altijd op de eerste plaats bij Erik.