Universitaire maar praktijkge÷rienteerde Master Classes

Modulair je masterniveau bereiken kan via masterclasses. Het betreft master en post-masteronderwijs. . Combineer je vrije tijd, werktijd en studietijd en volg de studie op een flexibele wijze met goede ondersteuning en communicatie. Kies een interessante masterclass die voordeel brengt voor je werkgever en voor jezelf en probeer de studie uit. Je hoeft nog geen student te zijn aan de universiteit maar je kan wel later instromen.

De opleiding is gevarieerd en ondersteunt de volgende ICT-profielen.
(click op een profile)
  Click op betreffende masterclass voor meer informatie.
 
mscode Open Masterclass mscode Open Masterclass
METH Methodology & Research Approach SPCC Strategy: Process, Context & Content
SCEN
FUDM
Scenario Thinking + Future Decision Making BUSI Business Intelligence & Business Analytics
ARCH ICT Achitectures FMCF Financial Management & Corporate Finance
SDPM Systems Development & Project Management BDMO Behavioural Decision Making, Managing People & Organising
EGEE Enterprise Governance & Enterprise Engineering KNOW Knowledge Management
SWEN Software Engineering SCWI Scientific Writing Skills
DABD Datamining & Exploring Big Data MIMS Managing Innovation & Managing Science
MCOM Marketing and Corporate Communications CHMA Change Management
ILAW ICT and Law PRMO Process Modeling
MBIT Managing Business, Information & IT as CIO IEPL ICT Enabled Process Innovation & Lean Six Sigma
BPMC Business Process Management & Change Management CSIN Consultancy Skills & International Negotiating and Contracting
       

Voor de meeste masterclasses kan je via een assessment van de universiteit een certifcaat/getuigschrift (transcript) krijgen. Toetsing gebeurt door een tentamen en/of paperbeoordeling en is integraal onderdeel van de uitvoering. Wil je het masterprogramma volgen dan kan je ook direct worden ingeschreven aan de universiteit.
Wil je een geheel programma, zie dan
prijzen. Er zijn ook algemene kosten bij het volgen van een masterclass.