.

Studiekosten

Studenten die op de dag, voltijd, aan een universiteit studeren en opzichzelf op kamers wonen, hebben ongeveer een uitgave van 1300 euro per maand (2013). Totaal een 15.600 euro per jaar. Woon je thuis dan zijn de uitgaven een stuk minder, uitgaven liggen dan tussen 3000 en 4000 euro per jaar, zijnde collegegelden, reiskosten, lesmaterialen, etc.

Studenten die werken en voltijd op de dag naar college gaan, hebben naast de collegegelden ook te maken met inkomstenderving. Uitgaande van een nettovergoeding van 20 euro per uur en 40 uur per week, gedurende 43 weken, is er een derving van 34.400 euro. Studeer je één dag per week dan is de derving 34.400/5 = ongeveer 6800 euro. Tel daarbij de collegegelden en lesmaterialen, dan kost dit de student een 8500 a 9000 euro per studiejaar. Je zit wel vast aan een gefixeerd rooster en vast vakkenpakket. Bovendien zal je gezien de complexiteit van werken en studeren, eerder 3 studiejaren nodig hebben voor deze tweejarige opleiding.

Studeren via CAI is effectiever. Het tweejarig programma wordt meer relaxt uitgevoerd met een gemiddelde doorloop van 30-33 maanden. Totale kosten liggen rond de 23.000 euro. De uitvoering is op momenten dat de student beschikbaar kan zijn en er is een aanpasbaar rooster. Het vakkenpakket is niet gefixeerd maar flexibel.

Studeren op bij CAI lijkt duur maar je kan gemaakte studiekosten van jouw inkomstenbelasting aftrekken met een drempel van 250 euro (of 500 euro al naar gelang de overheidsbezuinigingen) per jaar. Zit je in een 42% belastingschaal dan is 42% terug te verkrijgen van je studiekosten (minus de drempel). Bovendien mag CAI een studietoelage, door middel van een kortingsafspraak, toekennen aan speciale studenten.