IREB Foundations, BCS Requirements Engineering

Requirements engineering basiskennis, enerzijds om kennis te krijgen zodat je het examen kunt afleggen en anderzijds om te oefenen met requirements analyse en specificatie in praktijk. Perfect voor beginnend analisten en requirements engineers.

We gaan in op de context en systeemgrens van een systeem. Dat is lastiger te bepalen dan je kunt vermoeden. Dat kijken we naar kwaliteit van een requirement en ook van het document waarin je requirements verzamelt en groepeert. Om te sparren met gebruikers behandelen we diverse elicitatie technieken zodat je wensen en eisen boven tafel kunt krijgen. We bekijken verder de gangbare modelleringstechnieken om te specificeren, zoals UML activity diagram, UML Use Case Diagrams, UML Class diagram, DFD, ERD, etc.
Tenslotte is er aandacht voor requirements management,gebruik van tools en het onderhandelen van requirements .

Kenmerken ;

Kosten: zie kostenspecificaties, er zijn bijkomende materiaalkosten en examenkosten. Met een startgarantie start je cursus altijd.

Literatuur:

Voorkennis: niet nodig.  Het is een hbo-niveau cursus.   

Examen: de cursus bereidt voor op zowel het IREB foundation examen, als het BCS Requirements Engineering examen, alswel het Requirements Engineering Foundation examen van BITEXA.

Inhoud:

Doelgroep: 
voor diegene die kennis wil maken met requirements engineering en zich eventueel wil certificeren als CPRE (certified Professional Requirements Engineer).
Zoals: Requirements Engineer, Business Analist, Informatie Analist en Functioneel Ontwerper Architect, Ontwikkelaar en ieder die betrokken zijn bij het specificeren van informatiesystemen c.q. softwareproducten. Ook is deze training interessant voor kwaliteitsfunctionarissen en projectmanagers die zich willen verdiepen in Requirements Engineering en Management. 

Verder na IREB-foundation?

Na behalen van je IREB foundation kan je bij ons verder als je dat zou willen, er zijn genoeg specialisaties c.q. certificeringen:
-IREB advanced modeling, 
-IREB advanced Elicitation & Negotiation, 
-IREB advanced Requirements Management, 
-IREB advanced RE@Agile. 
-Certified Requirements Engineering Professional