In-huis opleiding/training/cursus

Voor groepen vanaf 4 deelnemers kan in house training gegeven worden. Bij basiscursussen/trainingen streven wij naar maximaal 14 deelnemers, bij gevorderde cursussen naar maximaal 10 deelnemers.

Minimaal wordt de prijs gehanteerd van vier open inschrijvingsdeelnemers. Daarna is er 60% korting op de deelnameprijs voor elke volgende deelnemer. Korting geldt niet voor literatuur, materiaal en examens. Uitvoering en planning in overleg met opdrachtgever, in beginsel hele cursusdagen. Bij maatwerk, door bijvoorbeeld afstemmen van de inhoud op de organisatie of een business case die moet worden gemaakt, zijn er administratiekosten en voorbereidingskosten.

Wilt u een groepsgewijze cursus voor uw werknemers in een centrale locatie, dan kan dat bij CAI-advies. Wij regelen een ruimte en consumptieservice / arrangementservice voor de groep. Er zijn arrangementskosten en kosten voor eventuele uitgebreide lunch.

Reiskosten Docent
  Als een docent extra reiskosten, verblijfkosten of voorbereidingkosten moet maken gezien afspraken met de klant dan zijn er in beginsel de volgende kosten. Reiskosten per les: minimaal 12,50 euro en maximaal 67,50 euro, e.e.a. afhankelijk van de reisafstand. Verblijfkosten en voorbereidingskosten in overleg met de klant.
Followup Acties
  Na een training/workshop/cursus kan er desgewenst een adviestraject en/of ondersteuningstraject worden opgezet voor de studenten c.q. uw werknemers met betrekking tot het implementeren van hetgeen geleerd is, binnen de werkomgeving. Bij dit ondersteuningstraject kan CAI consultants leveren.
Een voorbeeld; uw medewerkers zijn op Lean cursus geweest en u wilt nu begeleiding door een Lean Coach tijdens het implementeren van deze kennis in de organisatie.