SysML Professional & MSBE

SysML en model bases systems engineering (MBSE) helpt engineerings bureaus en IT bedrijven om om een beheersbare wijzen, goede product specificaties/software specificaties te maken.

Met een geschikte MSBE tool kunnen requirements goed gemanaged worden of worden geimporteerd uit andere systemen, kunnen de modellen op een goede manier worden geclassificeerd zodat vindbaarheid (tracebility) eenvoudig uitvoerbaar is. De tool heeft veelal een report template design onderdeel waarmee je diverse rapportages kunt definieren  zodat bij wijziging van specificaties een bijgewerkt rapport snel kan worden uitgedraaid.

SysML biedt de ontwerpen een 8 tal diagram technieken die een product en de werking daarvanm vanuit verschillende invalshoeken kan vastleggen. Dit kan van high level en conceptueel om een domain te specificeren, tot zeer gedetaillieerd level waarbij we poorten, verbindingen en interfaces specificeren en de flow objecten die worden uitgewisseld.

Het onderscheiden van het “Wat moet het product doen”en het “hoe werkt het product” kan met SysML diagrammen e/ Sysml modellen helder worden bij de engineer. We kunnen Functionele analyses toepassen (FAST) en met functionele flow block diagrammen werken (FFBD) om vanaf doelen te komen teo requirements en de technische oplossingen.

In de cursus gebruiken praktijkgerichte casus om het Wat en het Hoe te visualiseren.  (deelnemers kunnen eventueel een eigen bestaand ontwerp gebruiken als referentiemodel om te leren hoe SysML toe te passen)

Doelstelling:

Uitvoering: 4 + 1 dagen (en optioneel examentraining dagdeel). Eens in de 2 weken een lesdag. 1 dag is voor de examentraining als u het certificaat Certified SysML Professional wilt behalen. 
This course can be delivered in English. Usually the language is Dutch. 

Literatuur:

Investering training: zie kostenspecificaties, let op bijkomende materiaalkosten. Heeft u startgarantie dan start uw cursus altijd in overleg.

Examen:

Na de examenvoorbereidingsdag kan men een examen via internet inplannen, het examen van The Business & ICT Exam Association, kent 30 meerkeuzevragen, duurt max. 3 uur, bij 56% goed dan geslaagd, is open boek (alles mag erbij worden gebruikt).
Bent u geslaagd dan ontvangt u van de examenorganisatie het certificaat SysML Professional. Mocht u door omstandigheden niet slagen dan kunt u 1x gratis herkansen.

Inhoud:

Doelgroep: diegene die SysML wil gaan toepassen en vaardigheid wil krijgen in het maken van diverse SysML diagrammen en het werken met een MBSE-tool, zoals: system engineers, R&D-medewerkers, programmeurs en systeemanalisten en ontwerpers. 

Niveau & voorkennis: hbo-denkniveau wordt verwacht, basiskennis van Object oriŽntatie en UML wordt verwacht. Mis je deze kennis: we hebben een pre-course dag om basiskennis UML-diagram technieken en OO te verkrijgen /op te frissen.