Tentamen of toetsing masterclasses

Bij een masterclass behoort een toetsing. Dat kan zijn een tentamen met open vragen of een paper of soms meerdere papers. Ook een combinatie van een tentamen en papers is mogelijk.

Er zijn voorwaarden voor opleveren van papers.

1. De structuur of layout van een paper. Deze wordt aangegeven door de betreffende hoogleraar of universitair docent.

2. Opleverdatum. In beginsel moet een paper ingeleverd zijn na de laatste les. De docent kan bij uitzondering maximaal 3 weken uitstel geven voor inleveren. Let op : als er later wordt ingeleverd dat wil zeggen na een eventuele uitstelperiode, dan zijn er in beginsel 175 euro extra kosten met betrekking tot het nakijken en beoordelen van de te laat ingeleverde paper.

In de situatie dat studenten niet tijdig papers opleveren en er daardoor een nieuwe opdracht moet worden verstrekt om de student toch de kans te geven om het betreffende vak c.q. de masterclass positief te kunnen afsluiten, zijn er 625 euro aan extra kosten voor dit extra werk dat de docent moet verrichten en de beoordeling van de paper.

Het advies is om een goed time management toe te passen bij het schrijven van een paper zodat er geen extra kosten komen. Informeer ook altijd tijdig de docent als je in de knoop dreigt te komen met je time management en onderbouw de oorzaak.