Annuleren van een cursus

Het CAI hanteert een afkoelingsperiode zoals wordt geadviseerd door de Consumentenbond. Er is een bedenktijd van 7 werkdagen (maximaal 9 weekdagen) waarbinnen u nog uw aanmelding of cursusdeelname kosteloos kunt annuleren. Deze annuleringsvoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden NRTO consument-particulier, artikel 5.

Annuleren van het volgen van een cursus kan altijd schriftelijk of via fax (niet via email). De volgende kosten worden vanaf 1-1-2013 daarvoor in rekening gebracht door CAI opleidingen (in percentages van het cursusbedrag en met een minimum van 150 euro).

   30 of meer weekdagen voor startdatum       5%   
   14 of meer weekdagen voor startdatum    50%   
   minder dan 14 dagen voor de startdatum    100%   

Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd, aanvaardt het CAI geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. Het reeds betaalde geld zal worden teruggestort binnen 30 dagen na annulering van de cursus.

Bij trajecten ingekocht via een derde partij gelden de annuleringskosten en annuleringsterugbetalingregeling van deze derde partij.