Betalingsregeling

Bij een studietraject ben je aangemeld voor één of meerdere opleidingen. De start- en stopmomenten van dit traject kan in overleg afstemmen met CAI. Sommige van deze trajecten beslaan wel een periode van 12 tot 24 maanden. Het bijbehorende studiegeld kan op een aantal manieren worden betaald.

Volgens de leveringsvoorwaarden dient het bedrag van een cursus of opleiding die zal worden gevolgd vooraf de start te zijn betaald, net als in het reguliere onderwijs. Betaling per jaar of studiefase (foundation, advanced, expert) is ook mogelijk. Betalen in termijnen bespreekbaar. Er is 5% rente op jaarbasis.
Bij termijn betalingen door organisaties zal voor korter cursussen (minder dan 5 maanden doorloop) tenminste 50% van de het opleidingsbedrag voldaan zijn voor de start van de opleiding/training. Bij langere opleidingen (meer dan 5 maanden doorloop) zal tenminste 38% van de het opleidingsbedrag voldaan zijn voor de start van de opleiding/training. Voor elke factuur die na een eerste factuur moet worden gestuurd of als men per termijn een factuur wil, wordt 30 euro excl. BTW hoogtarief administratiekosten berekend.

Een deelnemer wordt na betaling van het betreffende bedrag uitgenodigd voor zijn/haar cursus/training/opleiding en/of krijgt toegang tot de on-line omgevingen.

Voor afspraken over een betalingsregeling, kan contact worden opgenomen met de opleidingscoördinator (070-3253584, Martin Bruijn).

Zelf betalen als particulier

Als een deelnemer/student zelf de opleiding bekostigt, zijn afwijkende betalingsafspraken over termijnen mogelijk zodat de uitgaven passen binnen de mogelijkheden van de deelnemer.

Bij deelfacturatie is de eerste factuur kosteloos en in de regel ook de enige omdat jezelf de termijnbetalingen verder bijhoudt en zorgdraagt voor de tijdige betaling. Bij on-line cursussen of trainingen dient vooraf het volledige cursusgeld voldaan te zijn (er is geen termijnbetaling mogelijk).

Bij een gespreide betaling stem je in met de procedure om in termijnen het inschrijfgeld en rente te voldoen. Deze betalingsregeling zien wij als een gentlemens agreement. Bij het uitblijven van betaling nemen we contact op om een en ander te bespreken en samen een oplossing te zoeken. Houdt er rekening mee dat in dit geval rente wordt berekend vanaf het moment dat je de eerste factuur ontving + 2 weken later.
Mocht het contact geen positief effect hebben op het betalingsgedrag, dan wordt ons incasso-bureau ingeschakeld en eventuele rentederving door uitgestelde betaling en bijkomende kosten worden jou in rekening gebracht.