Cursuscodes

Op deze pagina staan de speciale cursuscodes vermeldt die u op het inschrijfformulier kunt invullen. In de regel is de cursuscode makkelijk af te leiden uit de modulecode c.q. cursuscode zoals genoemd op de website:

Cursuscode op formulier = Modulecode + [type] + Jaartal + Kwartaal+ Leslocatie + Dagdeel.

Kwartaal = 01 | 02 | 03 | 04   (d.w.z. jan.-mrt., apr.-juni, juli- sept., okt.-dec.)
Jaartal in [00..99]   (d.w.z een 2 cijferig jaartal)
Dagdeel = | a | d | x   (d.w.z. , avond, dag of mixed (=middag+avond))
Type= ic, i, p   (d.w.z. in-company, individueel, plenair of leeg).
Leslocatie = SWC, UTR |DHA |DRD |EHV |RDM | ADM |GRN |..etc..   (d.w.z. Rijswijk (sir Winston Churchilllaan), Utrecht, Den Haag, Dordtrecht, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Groningen,...