Disclaimer

Deze website is met zorgvuldigheid samengesteld maar het Coördinerend Adviesbureau Informatisering (C.A.I.) is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak van informatievergaring. Het betreffen verwijzingen naar websites die functioneel interessant zijn voor opleidingen. Het C.A.I. onderhoudt deze websites niet en heeft ook geen invloed op de inhoud van die websites. Daarom is het C.A.I. niet verantwoordelijk te houden voor de inhoud van de gekoppelde sites.

Reflectie en evaluaties bij HBO studies zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de student. Studenten leveren hun eigen ingevulde evaluatie en reflecties over gevolgde training, cursus of opleiding aan. Op het reflectie- en evaluatieformulier staat aangegeven dat deze verstrekte informatie ook gebruikt wordt voor publicatie op de CAI website. CAI is niet verantwoordelijk voor de door de student ingevulde en daardoor gepubliceerde informatie. CAI wijzigt deze aangeleverde informatie niet, tenzij de student aangeeft dat bepaalde informatie te (privacy)gevoelig is. Wijzigingsverzoeken kunnen aan de CAI-administratie worden doorgegeven.

Regels voor spamberichten

Bedrijven mogen berichten versturen als consumenten of bedrijven hier vooraf toestemming voor geven. Bijvoorbeeld wanneer zij een product of dienst kopen en hun e-mailadres achterlaten om reclame te kunnen ontvangen. Die reclame moet dan wel gaan over soortgelijke producten of diensten.

CAI stuurt periodiek informatie over vervolgopleidingen aan studenten betreffende het door hun aangegeven interessegebied en carrièrre richting. CAI gebruikt de gegevens van studenten sec om hen te informeren over producten voor vervolgopleidingen.