Examenprocedure

Als CAI jouw examen regelt bij EXIN of een andere examenorganisatie dan betekent dit dat je examenaanmelding onder de leveringsvoorwaarden valt van de betreffende examinerende organisatie. Annuleren en verschuiven van examens kunnen dan tot kosten leiden voor jou als het exameninstituut daar kosten voor berekent. CAI geeft deze kosten één-op één door.

Elke exameninstituut heeft regels en procedures met betrekking tot het aanmelden voor een examen, het deelnemen aan een examen, en het meedelen van de uitslag van je examen. Deze regels zijn te vinden op de websites van betreffende examinerende organisaties. CAI kan jou wel als examenservice daar meer over kunnen vertellen, maar zorg ook dat je ze gelezen hebt zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Doe je examen bij CAI op locatie of regelt CAI de examenzitting, dan wordt je door CAI op de hoogte gebracht van de regels en procedures. Zijn het examens van derde partijen zoals onder andere CITO, EXIN, IPMA Nederland, Axelos, PeopleCert, of APMG, dan is CAI alleen intermediair die faciliteert bij de service "het kunnen doen van examen". Beoordelingen en kwaliteit van de examens is ter verantwoording van de aanleverende derde partij.