Verplaatsen of verschuiven van een deelname

Na inschrijven is er de gebruikelijke afkoelingsperiode. Wilt men daarna toch de deelname verschuiven naar een later tijdstip c.q. men wil deelnemen aan de volgende keer dat de cursus wordt gegeven, dan worden hiervoor administratiekosten berekend. Bij een combinatietraject kan dit 1x gratis. Zie leveringsvoorwaarden.
Ontstaat een kleine groep doordat men zijn deelname verschuift, dan worden administratiekosten vermeerderd met de extra toeslag die iedereen deelnemer nu moet bijbetalen.

Mocht men echter later toch als nog annuleren, dan worden annuleringskosten bepaald op basis van het kortste moment tussen cursusstart en annulering of verschuiving. Zie voorbeeld hieronder.

Voorbeeld 1, annuleren na verschuiven Voorbeeld 2, annuleren na verschuiven
Ingeschreven voor start 12 maart 2013. Ingeschreven voor start 12 maart 2012.
3 maart een verzoek tot verschuiving naar PM-IT, start 12 september 2013.Sec admin. kosten worden berekend. Annuleringskosten zouden 40% zijn. 3 februari een verzoek tot verschuiving naar PM-IT, start 12 september 2013. Sec admin. kosten worden berekend. Annuleringskosten zouden 25% zijn.
Op 3 augustus annulering ontvangen. Annuleringskosten zouden 25% zijn. Op 3 september annulering ontvangen. Annuleringskosten zouden 40% zijn.
Annuleringskosten zijn nu 40% omdat de verschuiving op 3-3 eigenlijk een annulering is geworden. Annuleringskosten zijn nu 40% omdat de annulering is gedaan op 3-9, vlak voor de start van de september cursus.